Beste bezoeker
Welkom bij DVG

Franchisenieuws

Pagina 1 van 24
volgende
14-08-2018

Gewijzigde dienstverlening van Recura

In het verleden heeft Recura bij een aantal franchisenemers een z.g “Recall Control” onderzoek uitgevoerd. Recura heeft toen met terugwerkende kracht, over een periode van 5 jaar, gekeken naar teveel betaalde premies en onbenutte subsidiemogelijkheden.
Per 1 januari 2018 is het niet meer mogelijk om met terugwerkende kracht aanspraak te maken op misgelopen subsidies. Door de nieuwe loonkostenvoordelen die toen zijn opgenomen in de Wet Tegemoetkomingen Loondomein kunnen werkgevers enkel binnen drie maanden na indiensttreding aanspraak maken op eventuele subsidies. Na deze drie maanden vervalt dit recht.

17-07-2018

Compensatie transitieregeling bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

De Tweede en – op 10 juni 2018 – de Eerste Kamer hebben een wet aangenomen welke regelt dat de door een werkgever betaalde transitievergoeding aan een werknemer welke twee jaar arbeidsongeschikt is geweest, gecompenseerd wordt. De Minister is voornemens om de wet per 1 april 2020 in werking te laten treden. De wet heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Dus u kunt nu al uw handelen afstemmen op die wet.

29-05-2018

Samenwerking DVG – Finance Bizniz

DVG is voortdurend bezig om aantrekkelijke afspraken te maken met ondersteunende partners die voor onze franchisenemers interessant kunnen zijn. Dit om met een goed pakket aan diensten, tegen een aantrekkelijke prijs, klanten aan ons te binden. De voorwaarden en kosten van de financiering van uw wagenpark bepalen voor een belangrijk deel die “aantrekkelijke prijs”.



Pagina 1 van 24
volgende
Deel
Deel
Contact
Zoek taxibedrijf
openen / sluiten
Zoek op postcode
openen / sluiten
Zoek op plaats
openen / sluiten
Zoek op bedrijfsnaam
openen / sluiten