Beste bezoeker
Welkom bij DVG

Nieuws

Datum: 16-11-2017

Publiek Vervoer Groningen Drenthe gegund aan DVG

Met de definitieve gunning van het doelgroepenvervoer in 35 Groningse en Drentse gemeenten is de aanbesteding van Publiek Vervoer afgerond. Ondanks verschillende aanmerkingen van de Commissie van Aanbestedingsexperts werd er geen kort geding tegen de voorlopige gunning van enkele weken geleden ingesteld.

Grote omvang

Publiek Vervoer Groningen Drenthe betreft het wmo-vervoer, leerlingenvervoer, participatiewetvervoer, de Hubtaxi en de ondersteuning van buurtbussen en lokaal vervoer in de 35 gemeenten die Groningen en Drenthe rijk zijn. Belangrijk uitgangspunt van Publiek Vervoer is een betere afstemming met het openbaar vervoer in het gebied. Deze aanbesteding is de grootste aanbesteding in zijn soort. Er is op jaarbasis zo’n 35 miljoen euro mee gemoeid.


Definitieve gunning

Het vervoer is gegund aan Taxi Nuis, UVO, Connexxion, De Grooth en DVG-franchisenemers Taxicentrale Zwolle en Taxi Dorenbos. Het vervoer in de 35 gemeenten is in zeven percelen opgedeeld. Taxicentrale Zwolle gaat het vervoer in het perceel Zuidwest-Drenthe uitvoeren en Taxi Dorenbos in Zuidoost-Drenthe. Voor DVG Personenvervoer is is het perceel Zuidoost-Drenthe bestaand en het perceel Zuiwest-Drenthe nieuw vervoer. Een deel van het vervoer start op 9 april volgend jaar; het leerlingenvervoer volgt in augustus.

Dat er tussen de voorlopige en de definitieve gunning geen bezwaar tot stand is gekomen, is gezien de gebeurtenissen van de laatste maanden ietwat opvallend. Op de twee Nota’s van Inlichtingen kwamen in totaal bijna 600 vragen binnen. Vlak voor het aflopen van de inschrijftermijn kondigde vervoerder ZCN een kort geding aan tegen de aanbesteding, die op het gebied van transparantie en proportionaliteit te wensen over zou laten. Vervolgens werd de inschrijftermijn opgeschort en trok ZCN zijn kort geding in, om in plaats daarvan de Commissie van Aanbestedingsexperts om een oordeel te vragen. De commissie kwam in een niet-bindend advies tot de conclusie dat de aanbesteding inderdaad niet geheel aan de eisen van transparantie en proportionaliteit voldeed. Er is onder meer geen heldere definitie van ‘concern’ gegeven, terwijl dat begrip wel een belangrijke rol in de aanbesteding speelt. Ook wordt er inzake de mogelijke krimp van de opdracht te veel risico bij de vervoerder gelegd. Publiek Vervoer erkent de gang van zaken en geeft aan dat de meeste klachten ongegrond zijn verklaard en ziet op grond van het advies geen aanleiding om nu nog tot her-aanbesteding over te gaan”, iets waar ZCN wel op had aangedrongen. Omdat er in de wettelijke bezwaarperiode geen kort geding tegen de voorlopige gunning is aangespannen, is dat gunningsbesluit nu definitief.


Deel
Deel
Contact
Zoek taxibedrijf
openen / sluiten
Zoek op postcode
openen / sluiten
Zoek op plaats
openen / sluiten
Zoek op bedrijfsnaam
openen / sluiten
Contact
Contactmanager
openen / sluiten
Vacatures
Agenda
openen / sluiten