Beste bezoeker
Welkom bij DVG

Waarom DVG?

DVG een goede partner

DVG en haar franchisenemers verzorgen het zittend ziekenvervoer voor diverse zorgverzekeraars, zoals Achmea, Agis, Menzis, Univé, VGZ, IZA enTrias. Daarnaast is DVG een goede partner in de uitvoering van Openbaar Vervoer. Door de bundeling van verschillende vervoerondernemingen is DVG in staat om kwalitatief hoogwaardige vervoersystemen te ontwikkelen, zowel op lokale, regionale, provinciale als landelijke schaal. Deze vervoersystemen zijn een aanvulling op het huidige Openbaar Vervoer, maar kunnen het Openbaar Vervoer ook volledig vervangen.

Kwaliteitsbeheer

DVG beschikt over een afdeling Kwaliteit & Opleidingen. Deze aparte BV binnen DVG Holding biedt de aangesloten ondernemers continue begeleiding bij ISO-certificering en het behalen van het TX-Keur taxikeurmerk en/of het Keurmerk Busbedrijf. Een kwalificatie die als leidraad dient voor de onderneming en haar personeelsleden en die de klant garantie biedt op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Daarnaast verzorgt deze afdeling bij de aangesloten franchisenemers de vereiste en aanvullende cursussen/opleidingen die noodzakelijk zijn voor zowel rijdend als niet-rijdend personeel.
Als laatste is DVG Kwaliteit & Opleidingen ook controleur voor alle vervoerscontracten die door DVG- franchisenemers in opdracht van DVG worden uitgevoerd. Naast de contractuele eisen worden ook meerdere malen per jaar controles uitgevoerd op het door DVG zelf vereiste kwaliteitsniveau van haar franchisenemers. Aangezien DVG al het vervoer laat uitvoeren door de aangesloten ondernemingen, kan optimale kwaliteit gegarandeerd worden.

DVG streeft naar optimale kwaliteitsbeheersing voor haar zelf en voor de aangesloten ondernemers. Zo zijn DVG Personenvervoer en DVG Kwaliteit & Opleidingen zelf ISO 9001 én ISO 14001 (milieu) gecertificeerd. Dit komt weer tot uitdrukking in bijvoorbeeld klantvriendelijk personeel, efficiënte bedrijfsvoering en het continue streven naar kwaliteitsverbetering en het zo milieuvriendelijk mogelijk uitvoeren van het vervoer.

DVG en het milieu

Milieu Beleidsverklaring:

DVG wil de belasting van haar activiteiten op het milieu zoveel mogelijk beperken en, voor zover dit redelijkerwijs ook kan, het milieu verbeteren. DVG (en haar franchisenemers) hebben om dit te bereiken milieudoelstellingen vastgesteld, gedifferentieerd naar de aard van de activiteit of het bedrijf. Het vaststellen van milieudoelstellingen die niet door regelgeving of opdrachtgevers verplicht zijn gesteld, staan altijd in verhouding tot het bedrijfsresultaat van DVG of de betreffende franchisenemer(s).

DVG draagt er zorg voor dat wet- en regelgeving alsmede eisen van opdrachtgevers met betrekking tot milieu worden nageleefd en eist tevens naleving van haar franchisenemers.

DVG neemt een actieve rol aan als adviseur en controleur richting haar franchisenemers, om te kunnen blijven voldoen aan wet- en regelgeving, eisen van opdrachtgevers alsmede het realiseren van vastgestelde en nieuwe milieudoelstellingen

Het milieujaarverslag is gratis op te vragen bij kwaliteit@dvg.nl.

Deel
Deel
Contact
Zoek taxibedrijf
openen / sluiten
Zoek op postcode
openen / sluiten
Zoek op plaats
openen / sluiten
Zoek op bedrijfsnaam
openen / sluiten
Vacatures
Agenda
openen / sluiten