Code 95

Code 95, Richtlijn Vakbekwaamheid

Nieuwe chauffeurs die hun rijbewijs C en/of D halen volgens de nieuwe regels, beschikken automatisch over deze Code 95. Om deze in stand te houden moeten zij per vijf jaar 35 uur nascholing volgen. 

Bestaande chauffeurs 

Chauffeurs met rijbewijs C en/of D, die hun rijbewijs behaald hebben vóór de ingangsdatum van de Richtlijn Vakbekwaamheid, zijn vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie. Werken zij beroepsmatig als chauffeur, dan zijn zij wel verplicht de nascholing te volgen. De eerste keer hadden bestaande chauffeurs hiervoor zeven jaar de tijd. Hierna bedraagt de geldigheidsduur van Code 95 steeds vijf jaar. Chauffeurs in het personenvervoer die voor september 2008 hun rijbewijs hebben behaald, moeten op 1 september 2015 voor de eerste keer aan de nascholing hebben voldaan. Chauffeurs in het goederenvervoer die voor september 2009 hun rijbewijs hebben behaald, moeten op 1 september 2016 voor de eerste keer aan de nascholing hebben voldaan.

Nascholing 

Code 95 kan alleen verlengd worden, wanneer aan de nascholingsverplichting is voldaan. Zonder geldige Code 95 mogen chauffeurs niet langer als beroepschauffeur werkzaam zijn. N.B.: van deze 35 uur moet minimaal zeven uur (1 training) ingevuld worden met praktijktraining. 

Ga direct naar www.code95.net