Milieu Beleidsverklaring

DVG  wil de belasting van haar activiteiten op het milieu zoveel mogelijk beperken, en voor zover dit redelijkerwijs ook kan, het milieu verbeteren. DVG (en haar franchisenemers) zullen om dit te bereiken milieudoelstellingen vaststellen, gedifferentieerd naar de aard van de activiteit of het bedrijf. Het vaststellen van milieudoelstellingen die niet door regelgeving of opdrachtgevers verplicht is gesteld, dient altijd in verhouding te staan tot het bedrijfsresultaat van DVG of de betreffende franchisenemer(s). DVG zal ervoor zorgen dat wet- en regelgeving alsmede eisen van opdrachtgevers met betrekking tot milieu worden nageleefd en zal tevens naleving eisen aan haar franchisenemers.

DVG zal een actieve rol als adviseur en controleur aannemen richting haar franchisenemers om te kunnen blijven voldoen aan wet- en regelgeving, eisen van opdrachtgevers alsmede het realiseren van vastgestelde en nieuwe milieudoelstellingen.