Directeur DVG Personenvervoer benoemd tot erelid KNV

Mr. Wim Brouwer, directeur van DVG Personenvervoer, is vrijdag 4 september jl. tijdens de Algemene Ledenvergadering van KNV Zorgvervoer en Taxi te De Bilt samen met 2 andere taxiveteranen benoemd tot erelid. Het bestuur en de ledenvergadering is hen erkentelijk voor hun jarenlange vakkundige bijdragen aan het functioneren van een veelbewogen bedrijfstak in een vaak lastige markt. De andere gelukkigen waren Martijn van Ballegooijen en Stef Hesselink.

Als oprichter en directeur van de landelijke franchiseonderneming van taxi- en touringcarondernemingen De Vier Gewesten (DVG) wist directeur Wim Brouwer van de ingrijpende omwenteling naar het werken met aanbestedingen een succes te maken. Vanuit de ‘samen sterker’ gedachte bracht hij de DVG-vervoerders onder bij KNV. Hubert Andela (KNV-directeur): “Wim is waarschijnlijk de enige binnen de sector die echt iédereen kent. Hij heeft oog voor de verscheidenheid binnen de sector en heeft altijd voor ogen gehad dat je als sector door gezamenlijk te lobbyen, veel effectiever bent.”
Lang voordat Wim Brouwer bestuurslid van KNV werd (2007 – 2015) en al snel na zijn afstuderen op de Wet Personenvervoer, was hij al secretaris bij de FNOP, een rechtsvoorganger van KNV. Ook maakt hij al geruime tijd deel uit van de Cao-delegatie en de Nederlandse delegatie van de IRU Taxi Group.

Directeur DVG Personenvervoer benoemd tot erelid KNV