DVG in de bres voor eenzame klanten

De coronacrisis heeft een grote impact op de werkzaamheden van onze franchisenemers en daarmee ook op de werkzaamheden voor ons klantencontactcenter. Het volume van het aantal calls is de afgelopen tijd steeds verder teruggelopen.

Omdat er op dit moment van “social distancing” met thuisblijfadvies veel eenzaamheid heerst onder onze klanten gaan we een nieuw project opstarten. We willen als DVG graag ons steentje bijdragen om de eenzaamheid in crisistijd te bestrijden en willen daarvoor ons klantencontactcenter inzetten. We gaan onze klanten bellen in speciale “social-talk”-diensten, gewoon om ze aandacht te geven en te vragen hoe het met ze gaat in deze moeilijke tijd. De eerste ervaringen hiermee hebben we de afgelopen dagen opgedaan en deze zijn zeer positief. Daarnaast kunnen we in de gesprekken de actuele contactgegevens van de klant nog eens checken en waar nodig aanvullen. Voor deze diensten zullen voornamelijk onze oproepkrachten worden ingezet, waardoor deze medewerkers ook aan de slag kunnen blijven.

DVG hoopt op deze manier een (kleine) bijdrage te kunnen leveren aan het verzachten van de gevolgen van de coronacrisis voor haar klanten en medewerkers.

DVG in de bres voor eenzame klanten