HaarsGroep neemt activiteiten Schiks en Megens over

Taxibedrijf Schiks en Megens te Druten wordt per 1 augustus a.s. overgenomen door  de Haarsgroep uit Gorinchem. Beide bedrijven zijn franchisenemer van DVG Personenvervoer. Taxibedrijf Schiks en Megens verzorgt met ruim 20 taxi's en taxibussen het personenvervoer in de omgeving van Nijmegen en Druten. Het extra vervoersvolume in Nijmegen/Druten draagt bij aan  risicospreiding en daarmee aan het streven naar behoud van continuïteit op de langere termijn. Dat is ook waarin de HaarsGroep zich als goed werkgever wil blijven profileren.

Personenvervoer Midden Nederland
De HaarsGroep is de werknaam van Personenvervoer Midden Nederland. Uit de keuze voor deze naam was vanaf de start duidelijk dat het bedrijf een breed verzorgingsgebied voor ogen had.

Directeur Noël Houweling daarover: “Om kansrijk te kunnen inschrijven op aanbestedingen in het contractvervoer is onder meer schaalgrootte steeds belangrijker. Vanuit die ambitie hebben wij recent succesvol ingeschreven op het leerlingenvervoer en Wmo-vervoer in de gemeente Krimpen aan den IJssel en op het project ‘Avan’ voor het Wmo-vervoer in de omgeving Nijmegen. Deze projecten starten beide op 1 augustus.”
Met de overname van Schiks en Megens realiseert de HaarsGroep nu een aaneengesloten verzorgingsgebied in personenvervoer van Rotterdam tot Nijmegen en van Breda tot Utrecht, dus echt Midden Nederland.

Regio’s
Het verzorgingsgebied van de HaarsGroep is onderverdeeld in vier regio’s: Gorinchem en omstreken, Drechtsteden, Capelle/Krimpen en Rivierenland/Nijmegen. De HaarsGroep heeft ruim 450 medewerkers in dienst. Het bedrijf beschikt na de overname over een wagenpark van ongeveer 400 voertuigen.

HaarsGroep Bedrijfsschool
Via de HaarsGroep Bedrijfsschool worden chauffeurs opgeleid om hun vakbekwaamheid op peil te houden, terwijl de aansluiting bij TX-Keur de opdrachtgevers de garantie biedt dat ook de kwaliteit van het wagenpark op niveau blijft.

Corona: kansen en bedreigingen
Wat de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijf betekenen kan Houweling niet zeggen. “We hebben de afgelopen jaren alleen de noodzakelijke investeringen gedaan. Daardoor hebben we licht positieve resultaten kunnen behalen en wat reserves kunnen opbouwen. Gelukkig trekt het vervoer weer aan, maar het is nog niet op het oude niveau. We hebben vertrouwen in de aanpak van de overheid en hopen dat een definitieve oplossing op niet al te lange termijn, de druk van de ketel haalt. Tot die tijd zullen we extra alert zijn op kansen, want ook die bieden zich altijd weer aan”.HaarsGroep neemt activiteiten Schiks en Megens over