Nieuwe samenwerking doelgroepenvervoer Westfriesland

Afgelopen maandag 19 juni werd op het Oostereiland de nieuwe samenwerkingsperiode voor het doelgroepenvervoer feestelijk ingeluid. Waarbij het leerlingenvervoer en het vervoer voor WerkSaam de komende 5 jaar ook weer door De Vier Gewesten wordt uitgevoerd. Wethouders René Assendelft en Karin Hakhoff waren samen met de wethouders van de andere gemeenten aanwezig om ons te verwelkomen.

Wat is doelgroepenvervoer

Het doelgroepenvervoer is voor inwoners van de zeven Westfriese gemeenten met een beperking. Het bestaat uit vervoer dat elke dag min of meer hetzelfde is (route gebonden) en vervoer dat elke dag anders is (vraagafhankelijk). Het route gebonden vervoer bestaat uit leerlingen- en jeugdwetvervoer en vervoer van werknemers van WerkSaam. Vraagafhankelijk vervoer is voor volwassen inwoners die op basis van de Wmo in aanmerking komen voor een pas voor de Regiotaxi. Voor beide typen vervoer is een aanbestedingsprocedure doorlopen. 

Routegebonden vervoer

De Vier Gewesten heeft de aanbesteding van het route gebonden vervoer gewonnen. Zij werken samen met Taxi Kaijer, Taxi Tromp en Taxicentrale Westfriesland. Wij zijn ook de huidige vervoerders en zetten het vervoer de komende vijf jaar voort. Ook blijven we in opdracht van WerkSaam het medewerkersvervoer uitvoeren. WerkSaam sluit hiervoor een eigen overeenkomst af met De Vier Gewesten. Nieuw aan deze overeenkomsten is dat wij nu ook de regie en planning op ons nemen. Dat werd voorheen door de gemeente Hoorn gedaan.

De zeven Westfriese gemeenten zijn blij met de hernieuwde samenwerking. Wij brengen de inwoners die gebruik maken van het routegebonden vervoer weer met veel enthousiasme van en naar hun bestemming.


Op de foto ( van Benno Ellerbroek) de feestelijke inluiding van de hernieuwde samenwerking.

 

Nieuwe samenwerking doelgroepenvervoer Westfriesland