Keuring liftplateaus rolstoel taxivoertuigen

RDW heeft per 20 mei 2018 de keuring van liftplateau’s voor rolstoel-taxivoertuigen uit de Algemene Periodieke Keuring (APK) gehaald.

Keuring
Helaas is over dit onderwerp niet eerst overleg gevoerd met de zorgvervoerders of KNV als hun vertegenwoordiger. De liftinrichting werd jaarlijks gecheckt tijdens de APK keuring, die voor taxi-voertuigen vanaf het eerste jaar verplicht is. Dat is nu dus veranderd. Volgens de Arbowet- en regelgeving is de personenlift een arbeidsmiddel. Een arbeidsmiddel dient soms gekeurd te worden, bij installatie of periodiek. In de gebruikershandleiding van een lift wordt alleen gesproken over een ‘deskundige’ en niet over een keuring door een aangewezen keuringsinstantie. KNV is van mening dat het taxibedrijf gebruik moet maken van een deskundige en niet verplicht is hiervoor een aangewezen keuringsinstantie in te schakelen. Overleg met het Ministerie van SZW heeft tot resultaat gehad dat het ministerie de mening van KNV over de wijze van keuren van liftplateau’s deelt. Een deskundige kan en mag in dat geval een eigen onderhoudsmonteur zijn die een bepaalde scholing heeft gehad op dit gebied. Of een monteur van een collega bedrijf, waarbij de monteur hier wel voor opgeleid moet zijn.

Wat bent u verplicht te doen?
De lift dient na de eerste in bedrijf name met tussenpozen van maximaal 1 jaar door een deskundige te worden geïnspecteerd. De lift dient zodanig op de inspectie te worden voorbereid en indien nodig te worden gereinigd, dat de inspectie volgens de voorschriften kan worden uitgevoerd. Deze regelmatige controle is eigenlijk een test om te kijken hoe de lift eruit ziet en hoe hij functioneert. De inspectie betreft: - De toestand van de onderdelen en installaties, alsmede de bevestiging. Men kijkt of er wijzigingen zijn aangebracht. - De beveiligingen: zijn deze compleet en werken ze? - Het testboek: is dit compleet. Indien u op deze wijze te werk gaat voldoet u aan de wettelijke vereisten voor het keuren van liftplateaus voor rolstoel-taxivoertuigen. Bijgaand een checklist rolstoelliften die u wellicht kunt gebruiken.

Keuring liftplateaus rolstoel taxivoertuigen