LLV Zoetermeer gegund aan DVG

Het leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer van de gemeente Zoetermeer is gegund aan DVG. De opdracht is in elk geval voor drie jaar kan daarna nog met een jaar worden verlengd.

Vervoer
De afgelopen jaren verzorgde Connexxion het leerlingen- en jeugdhulpvervoer in Zoetermeer. Met ingang van het nieuwe schooljaar nemen de DVG-franchisenemers Taxi W. van den Heuvel BV uit Benthuizen en Royal Taxi Services uit Zoetermeer het vervoer over. Het gaat momenteel om ongeveer 180 leerlingen en 30 Jeugdigen die worden vervoerd in het kader van de jeugdhulp. Met ingang van 2020 zal het aantal Jeugdhulpleerlingen ongeveer verdubbelen, omdat dit vervoer dan wordt overgeheveld van de zorgaanbieders naar gemeenten.

Gunningscriteria
Bij de beoordeling van de inschrijvingen zijn de prijsen de communicatie beide voor 40 procent meegewogen. Het onderdeel communicatie had weer diverse subcriteria, waaronder omgang met de gemeente (maximaal 10 punten) en omgang met leerling, jeugdige en ouders/verzorgers (maximaal 15 punten). Voor omgang met scholen, personeel en een communicatietool waren elk ook nog 5 punten te verdienen. De overige 20 procent van de punten was te behalen met toezeggingen op het gebied van duurzaamheid. Hierbij is gekeken naar de mate waarin duurzaam vervoer wordt geboden bij de start (maximaal 8 punten) van de overeenkomst en op verschillende momenten tijdens de looptijd van het contract (achtereenvolgens 6, 4 en 2 punten). DVG en de Franchisenemers hebben hierbij vooral ingezet op het rijden met elektrische voertuigen.

LLV Zoetermeer gegund aan DVG