Onze website

Doelgroepen, hoe, wat, wanneer, waarmee? Maandag 25 april werd er door het DVG-communicatieteam intensief gebrainstormd over de beste manier om nieuws, wetenswaardigheden en sfeerverhalen te delen. Eén van de communicatiemiddelen is deze website!
Wordt vervolgd!

Onze website