Standpunt KNV inzake afschaffing BPM-teruggaveregeling

Staatssecretaris Snel van het Ministerie van Financiën heeft vragen van de Tweede Kamerleden Lodders en Hermans (VVD)  over de monitoring van de afschaffing van de BPM-teruggaveregeling op het doelgroepen vervoer beantwoord. In de beantwoording wordt gesuggereerd dat Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) van mening is dat er voor taxivervoer voldoende zeer zuinige en emissievrije alternatieven beschikbaar zijn. KNV neemt afstand van deze ingenomen stellingname van de staatsecretaris en heeft een persbericht verstuurd met onderstaande tekst. Ook zijn de Tweede Kamer fracties hiervan op de hoogte gesteld.

Onderzoek
Ingenieursbureau CE Delft onderzocht op verzoek van de sociale partners in het zorgvervoer (KNV, FNV en CNV, verenigd in het Sociaal Fonds Taxi) de ontwikkelingen in het aanbod van emissieloze personen-bussen en de te verwachten effecten van de belasting met BPM. Op 23 juli jl. verscheen hun rapport met de titel Afschaffen BPM-teruggaaf voor taxi- en zorgvervoer. Inschatting van kosten en effecten op. De conclusies van het rapport werden ruim vóór de beantwoording van de Kamervragen met het ministerie van Financiën gedeeld.


Standpunt KNV inzake afschaffing BPM-teruggaveregeling