Theo Vegter nieuwe commissaris DVG

Met ingang van 1 januari 2019 is Theo Vegter toegetreden tot de Raad van Commissarissen van DVG Holding BV.

Opvolger Marius Vermaas
Hij vervult de vacature die is ontstaan door het vertrek van Marius Vermaas als voorzitter uit de Raad van Commissarissen per 31 december 2018. Marius Vermaas heeft deze functie ruim 11 jaar op een gedreven manier vervuld. De benoeming van Theo Vegter geldt voor de periode van 4 jaar.

Achtergrond en ervaring
Theo Vegter heeft in de loop der jaren ruime ervaring opgedaan in het personenvervoer. Hij heeft diverse functies bij Connexxion bekleed, zoals divisiedirecteur Taxi, Tour en Ambulance, divisiedirecteur Openbaar Vervoer en Chief Operating Officer. Daarnaast was hij onder andere materiedeskundige bij het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM), bestuurslid KNV en Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Taxicentrale Amsterdam (TCA). Tevens is Theo Vegter voorzitter van Busvervoer Nederland, dat deel uitmaakt van de federatie KNV. Theo Vegter beschikt door bovengenoemde rollen over een brede ervaring als bestuurder en heeft uitstekende kennis van de personenvervoersmarkt. Deze ervaring en kennis zal bijdragen in de verdere ontwikkeling van DVG Holding BV, De Vier Gewesten BV, DVG Regie BV en DVG Kwaliteit en Opleidingen BV. De personenvervoersmarkt is sterk in ontwikkeling en DVG heeft als doel hierin voorop te lopen. De directie van DVG Personenvervoer wenst Theo veel succes in zijn nieuwe functie.

Theo Vegter nieuwe commissaris DVG