TX-Keur neemt Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer over

De activiteiten van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer worden per 1 januari 2020 overgenomen door TX-Keur. Het Klachtenmeldpunt is en blijft onafhankelijk en neemt zoals ook voorheen het geval was klachten aan over een taxirit van taxipassagiers. Daarnaast probeert het Klachtenmeldpunt te bemiddelen tussen de klant en de vervoerder zodat deze onderling tot een oplossing kunnen komen. Er wordt daarbij actief gestreefd naar het voorkomen van uiteindelijke geschillen. De overname is nodig doordat de jarenlange subsidie van het ministerie werd beĆ«indigd.


Doorlopende behoefte Klachtenmeldpunt
TX-Keur continueert het Klachtenmeldpunt vanwege het maatschappelijk belang dat het meldpunt dient. Niet alle consumenten kunnen of willen in direct contact komen met de vervoerder bij een klacht. Daarnaast zijn sommigen van nature niet zo mondig of niet digitaal vaardig genoeg om zelf hun weg te vinden na een vervelende ervaring met een taxi- of zorgvervoer-rit. Door het Klachtenmeldpunt Taxivervoer over te nemen wil TX-Keur blijven voorzien in een maatschappelijke behoefte. 
De verzamelde klachten en de informatie die uit het Klachtenmeldpunt voortkomt worden (geanonimiseerd) gebruikt om de kwaliteit van het taxivervoer verder te verbeteren. Daarnaast is de verzamelde informatie belangrijk om trends en verbeteringen te kunnen signaleren. De trends kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden in politieke besluitvorming, om relevante cursussen te ontwikkelen of om adviezen voor een betere ritbeleving te geven. Klantsignalen zijn immers onontbeerlijk voor het meten van ritbeleving en voor de verbeteringen die daaruit kunnen voortvloeien.

Gebruik van het klachtenmeldpunt
Door de overname door TX-Keur zal het gebruik van het Klachtenmeldpunt mogelijk op termijn niet langer gratis zijn voor alle taxibedrijven. Voor Keurmerkhouders blijft het gratis. Alle overige, niet TX-Keur aangesloten bedrijven, die nu nog naar het Klachtenmeldpunt verwijzen op tariefkaarten, websites of op andere wijze, zullen worden benaderd door TX-Keur en het Klachtenmeldpunt.

TX-Keur neemt Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer over