Versoepelingen zorg- en taxivervoer per 1 juli

Vanaf woensdag 1 juli zijn de coronamaatregelen in het zorg- en taxivervoer versoepeld. Branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en vakbonden FNV en CNV maakten daarvoor nieuwe veiligheidsprotocollen. Hierdoor kunnen mensen die afhankelijk zijn van zorg- en taxivervoer, weer op grotere schaal deelnemen aan de activiteiten die ze gewend waren te doen. Ook scootmobielen mogen weer mee.

De belangrijkste wijziging is dat als er een gezondheidscheck wordt gedaan en de reizigers niet-medische mondkapjes dragen, alle zitplaatsen in taxi’s en busjes weer bezet mogen worden en dat er geen maximum meer geldt voor het mee te nemen aantal reizigers. Ook is besloten dat per 1 juli scootmobielen weer mee kunnen. Tot 1 juli kon dat niet om chauffeurs niet aan teveel contactmomenten bloot te stellen.

Een andere belangrijke wijziging is dat jongeren niet langer een niet-medisch mondkapje hoeven te dragen in het zorgvervoer. Vanwege duidelijke regels is ervoor gekozen om in het zorgvervoer voor kinderen en jongeren met één regime te werken: de chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje en de kinderen of jongeren geen. Voor volwassenen geldt als uitgangspunt: de chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje en de reizigers een niet-medisch mondkapje.
Voor taxivervoer voor consumenten en zakelijke klanten wordt aangesloten bij de regels in het OV, waardoor kinderen vanaf 13 jaar en ouder en volwassenen een niet-medisch mondkapje dragen. Voor alle vormen van vervoer geldt dat er een gezondheidscheck voorafgaand aan de rit plaatsvindt. Bij klachten kan een reiziger niet mee in het vervoer.

Daar waar het gebruik van mondkapjes voor volwassen reizigers een probleem is, zoals bij het dagbestedingenvervoer, gaan vervoerder, opdrachtgever en reiziger met elkaar in overleg om tot een maatwerkoplossing te komen. Op deze manier kan de reiziger wel vervoerd worden en blijft het voor de vervoerder mogelijk om een financieel haalbare planning te maken. Wanneer er geen mondkapje gedragen kan worden houdt de sector vast aan (de voor de versoepeling al gehanteerde) maximale bezetting van 2 reizigers in een personenauto en 4 reizigers in een bus.

Per 1 juli zijn er drie sectorprotocollen: het protocol voor zorgvervoer (t/m 17 jaar), het protocol voor zorgvervoer (vanaf 18 jaar en ouder) en het protocol voor taxivervoer (consumentenmarkt en zakelijke markt). Alle sectorprotocollen, het bijbehorend stroomschema en een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden is te vinden op de website van KNV.

Versoepelingen zorg- en taxivervoer per 1 juli