Wijziging Besluit personenvervoer 2000

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met een wijziging van het Besluit personenvervoer 2000.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Om onnodige lasten voor chauffeurs en ondernemers in de taxibranche te vermijden zijn taxichauffeurs niet langer verplicht om iedere vijf jaar opnieuw een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen, ook wordt de communautaire vergunning geschrapt. De vijfjaarlijkse aanvraag van de VOG vindt de staatssecretaris overbodig omdat taxichauffeurs voortdurend worden gecontroleerd op strafbare feiten waarop eventueel de chauffeurskaart al kan worden ingetrokken. De communautaire vergunning wordt geschrapt voor ondernemers die al beschikken over een taxivergunning, die al voldoende kwaliteitswaarborgen voor de reiziger biedt. Omdat er vaste data zijn waarop wetten in werking treden (t.w. 1 juli en 1 januari) treedt deze wet pas in werking op 1 januari 2020.

Inspelen op ontwikkelingen in de markt
Het besluit moet volgens de staatssecretaris de taxiondernemers meer ruimte geven om in te spelen op ontwikkelingen in de markt. Zij krijgt ook de mogelijkheid om wettelijke beperkingen voor nieuwe reisconcepten waar taxireizigers bij gebaat zijn, weg te nemen. Dit kan door onder bepaalde voorwaarden vrijstelling of ontheffing te verlenen van bepaalde wettelijke vereisten, bijvoorbeeld op het gebied van ICT (al wordt hierbij als voorwaarde genoemd dat de controle op onder andere rust- en rijtijden en eerlijke concurrentie gehandhaafd blijft.

Bron: Touringcar & Bus nr. 03/juni 2019

Wijziging Besluit personenvervoer 2000