Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

CVV is een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Het is vervoer op afroep van deur tot deur voor zowel specifieke doelgroepen als in gebieden waar het OV niet komt.  Dus iedereen kan er gebruik van maken. Voor diverse gemeenten en provincies in Nederland verzorgen bij DVG aangesloten lokale vervoerders de uitvoering van dit vervoer.  

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer bestaat onder andere uit:

Vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, dit is een vervoersvoorziening die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan worden geregeld. De voorziening is bedoeld voor reizigers die vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer zelfstandig kunnen reizen. Wmo-vervoer vraagt u aan via het Wmo-loket van uw gemeente.

Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) ook wel Regiotaxi genoemd. U reist binnen uw regio van deur tot deur, van en naar een opstapplaats of een halte van het openbaar vervoer. Dit vervoer is toegankelijk voor iedereen die zelfstandig of met begeleiding kan reizen. Bijvoorbeeld omdat u niet goed mobiel bent of omdat de gewone bus ’s-avonds niet rijdt.  Het gaat hierbij om sociaal vervoer, bijvoorbeeld familiebezoek, het onderhouden van sociale contacten en deelnemen aan (sociale) activiteiten. Het vervoer is niet bedoeld voor een bezoek aan een dokter in het ziekenhuis omdat er geen garantie is dat u op tijd aankomt. Terwijl een gewone taxi u rechtstreeks van deur naar deur brengt, gaat dit vervoer soms via een omweg, omdat u een deel van de rit samen met anderen reist. Daarom wordt dit vervoer ook wel deeltaxi genoemd. Om te kunnen reizen via het AOV of met de Regiotaxi heeft u een vervoerspas nodig.