Routegebonden Vervoer

DVG is hét startpunt voor routegebonden vervoer bij u in de regio. Uitgangspunten bij routegebonden vervoer zijn dat de rit altijd via een vaste route verloopt en het vervoer – zoveel als mogelijk - wordt uitgevoerd door een vaste chauffeur. Voor diverse opdrachtgevers – zowel gemeenten als instellingen als Sociale Werkvoorzieningen - in Nederland verzorgen bij DVG aangesloten lokale vervoerders de uitvoering van dit vervoer.

Routegebonden Vervoer

Het routegebonden vervoer omvat onder andere het:

Leerlingenvervoer, op individuele dan wel in groepsverband worden leerlingen van en naar het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en regulier onderwijs voor gehandicapte leerlingen vervoerd. Het zijn leerlingen met een toekenning (beschikking) vanuit de gemeente.

Vervoer vanuit de Jeugdwet, waarbij jeugdigen – vanuit de gemeente - een indicatie hebben toegewezen voor vervoer van en naar een zorginstelling of behandelingslocatie. Toekenning komt vanuit de gemeente.

Vervoer van reizigers vallend onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Participatiewet, ook wel (woon- werk) vervoer van medewerkers genoemd. Voor het vervoer van mensen uit de WsW en Participatiewet met een psychiatrische of lichamelijke beperking tussen woon- en werklocatie.

Wmo-dagbestedingsvervoer, wanneer de gemeente voor u het vervoer van en naar een dagbestedingslocatie regelt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Vervoer vanuit de Wet langdurige zorg, woont u thuis met zorg vanuit de Wet langdurige zorg, dan kunt u het vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling krijgen vanuit de Wlz. Een voorwaarde is dat u niet zelfstandig kunt reizen met eigen of openbaar vervoer. De zorgaanbieder (dagbesteding of dagbehandeling) heeft dan met ons geregeld dat u wordt vervoerd. 

Routegebonden Vervoer wordt verricht in de onderstaande gemeenten

  • Leerlingenvervoer
  • Wmo-dagbestedingsvervoer
  • Vervoer vanuit de Jeugdwet
  • Vervoer vanuit Wsw en Participatiewet