CCV Taxi Praktijk

Het Praktijk examen Taxi (TVP) is verplicht voor iedereen die taxichauffeur wil worden. Dit examen bestaat uit een praktijkrit. Tijdens deze opdrachten wordt u getoetst op de volgende onderdelen: 

  • Verantwoorde en veilige verkeersdeelname
  • Professioneel rijgedrag
  • Voorkomen en herkennen van storingen
  • Route, rijtijd en betalingen
  • Klantsoorten en gedrag
  • Afhandeling ongevallen 

De kosten voor dit examen zijn : 

Examen Taxi Praktijk:      € 197,20 (Hierover wordt geen BTW berekend)
Aanmeldkosten:               € 15,-  (Exclusief BTW)

CCV Taxi Theorie

Het Theorie examen Taxi (TVT) is verplicht voor iedereen die taxichauffeur wil worden. Het examen is schriftelijk en duurt ongeveer een uur. Het examen zal uit 40 meerkeuzevragen bestaan, waarvan 80% goed beantwoord dient te worden om te slagen. Lesmateriaal en overige informatie zijn tevens bij ons te verkrijgen.

Per januari 2013 zijn er enkele onderdelen toegevoegd aan het theorieexamen, t.w.: 

  • De Boordcomputer; 
  • Toetsterm over de consequenties voor chauffeurs bij het overtreden van de wet- en regelgeving;
  • De PAMAN-regel, wanneer het gaat om maatregelen die moeten worden getroffen na een aanrijding of ongeval.
  • Tevens is een groot aantal wetsartikelen komen te vervallen en daarvoor in de plaats is gekomen ´duurzaam veilig;

De kosten voor dit examen zijn: 

Examen Taxi Theorie:      € 37,05 (Hierover wordt geen BTW berekend)
Aanmeldkosten:                € 15,-    (Exclusief BTW)

CCV Sociale Vaardigheden 

Dit examen is bedoeld voor taxichauffeurs die zich verder willen bekwamen als taxichauffeur. In dit mondelinge examen staat de klantgerichte omgang met de passagier centraal, met daarbij ook aandacht voor de vraag hoe te handelen in conflictsituaties.

Het examen Sociale Vaardigheden voor de taxichauffeur is een mondeling examen van 30 minuten. Wij adviseren u dit examen pas te doen als u minimaal 6 maanden werkervaring hebt. Omdat het belangrijk is dat u als taxichauffeur de Nederlandse taal beheerst, neemt CCV dit examen alleen in het Nederlands af.

De kosten voor dit examen zijn: 

Examen CCV Sociale Vaardigheden:  € 100,15   (Hierover wordt geen BTW berekend)
Aanmeldkosten:                                       € 15,-         (Exclusief BTW)

CCV Doelgroepenvervoer

CCV Doelgroepenvervoer

Dit examen is bedoeld voor taxichauffeurs die zich verder willen bekwamen als taxichauffeur in het contractvervoer. In het praktijkexamen staat de vaardigheid om adequaat in te spelen op het vervoer van specifieke doelgroepen (zoals ouderen, kinderen en mensen met een beperking) centraal.

Het taxi examen Doelgroepenvervoer bestaat uit een praktijkexamen van 85 minuten. Tijdens het examen moet een volwassen persoon aanwezig zijn die dient plaats te nemen in de rolstoel. De kandidaat is zelf verantwoordelijk om deze rolstoelpassagier mee te nemen. Zonder rolstoelpassagier kan het examen niet doorgaan. 

De kosten voor dit examen zijn: 

Examen CCV Doelgroepenvervoer:  € 182,55 (Hierover wordt geen BTW berekend)
Aanmeldkosten:                                   € 15,- (Exclusief BTW)